Stipendier

Stipendier

Nu finns det 2 st RUD-stipendier à 10 000:- med sista ansökningsdag 31/1-2019. För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs ordförande.

Fyll i ansökan här >

Log in with your credentials

Forgot your details?