Stipendier

Stipendier

Nu finns det fyra nya RUD-stipendier à 10 000:- att söka. Sista ansökningsdag 31/8 2022. För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare.

Fyll i ansökan här >

Stipendiater 2022:

RUD 10 000:-
Malin Löfgren, bm, Fördjupningskurs Obst Ulj Lovik, nov 2022

RUD  10 000:-
Jessica Bohlin, bma, Ekocardiografi Steg 3, sept 2022

Stipendiater 2021:

RUD 10 000:-
Elin Östlund, bm, SFOG-s hjärtkurs, okt 2021, Göteborg

RUD 10 000:-
Atefeh Lantan, bma, Ekocardiografi Steg 3, mars 2022

RUD 10 000:-
Samira Fadil AL-Saadi, bma, Ekocardiografi Steg 3, mars 2022

RUD 10 000:-
Salma Eldakak, bma, Ekocardiografi Steg 3, mars 2022

Log in with your credentials

Forgot your details?