Stipendier

Stipendier

Nu finns det 2 st RUD-stipendier à 10 000:- med sista ansökningsdag 15/1 2021. För att söka stipendier krävs minst ett års medlemskap i RUD samt att du har en medellång vårdutbildning. Stipendiet skall utnyttjas från att det erhållits och inom ett år framåt. Styrelsens beslut kan ej beivras.

Stipendiaten anmodas senast två månader efter användandet av stipendiet, lämna reserapport med tyngdpunkt på kurs/konferensinnehåll och vad det givit yrkesmässigt. Rapporten skickas till RUDs sekreterare.

Fyll i ansökan här >

Log in with your credentials

Forgot your details?