RUD

Välkommen till RUD!

Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik bildades i maj 1987. Medlemmar i RUD är framför allt barnmorskor och biomedicinska analytiker. Men självklart är alla som arbetar med någon form av diagnostiskt ultraljud välkomna.

RUD’s målsättning är bland annat att:

– Verka för en grundutbildning i ultraljudsdiagnostik.
– Se till att våra medlemmar får fortlöpande utbildning. Från basnivå till mer specialinriktade kurser.
– Samverka med andra yrkes- och intresseorganisationer i ultraljudsfrågor.
– Följa och diskutera aktuella frågor inom området.

Log in with your credentials

Forgot your details?