Symposium om flerbörd

Varmt välkomna till symposium om flerbörd!

Tid: Måndagen den 14:e januari 2019 kl. 9.00-16.00
Plats: Nya Karolinska Universitetssjukhuset, J3:04 Torsten N Wiesel
Målgrupp: Obstetriker, ST-läkare, fostermedicinare, ultraljudsbarnmorskor, barnläkare och neonatologer
Kostnad: 1000 kronor exkl. moms.

Genomgång, nyheter, fallpresentationer samt nya rekommendationer.
Tid för diskussion finns.

Innehåll:
# Okomplicerad tvillinggraviditet, övervakning under graviditet och handläggning vid förlossningen.
# Teori om monochoriot flerbördsgraviditet, specifika problem.
# Fosterterapi – när, varför och hur? Uppföljningen under graviditeten efter ingreppet.
# Reduktioner – när, varför och hur?
# Förlossning vid komplicerad tvillinggraviditet – när, var och hur?
# Vad ska man tänka på efter förlossning av komplicerad tvillinggraviditet?
# Utfall hos barnen längre fram i livet vid tvillingtransfusion.

Föreläsare: Eleonor Tiblad, Berglind Arnadottir, Michaela Granfors, Lotta Herling, Sverker Ek, Peter Lindgren, Cecilia Pegelow-Halvorsen och Sissel Saltvedt.

Anmälan: Innan 1:a December 2018 till: cecilia.ma.jansson@sll.se, Centrum för Fostermedicin Karolinska Universitetssjukhuset.

Betalning: Uppge fullständig fakturaadress och ett kostnadsställe när du anmäler dig till symposiet.

Log in with your credentials

Forgot your details?