(2017) Stipendierapport (Suzanna WildeBac) – Steg 3-kursen i Ekokardiografi

Stipendiat-rapport gällande Steg 3-kursen i Ekokardiografi i mars 2017

Jag vill börja med att tacka Siemens för stipendiet som gjort det möjligt för mig att åka till Tylösand och delta på kursen steg 3 i ekokardiografi. Det har varit tre fantastiska dagar. Stort tack till alla föreläsare som har lagt ner mycket tid på att förbereda intressanta föreläsningar och fallpresentationer. Tack till sponsorerna.

Dag 1

Dagen inleddes med att kursledarna Bodil Andersson och Åsa Dahlgren hälsade oss välkomna till Tylösand för åttonde gången.

Ulf Thilén sparkade igång med fall.
Det var en tuff start där Ulf sprang runt bland alla deltagarna och ställde frågor om vad vi tyckte om de olika ekobilderna han visade. Han gav sig inte förrän han var nöjd svaren. Poäng delades också ut. Högsta poäng måste ändå ges till föreläsaren själv då han visade en perfekt vy suprasternalt och menade på att så här ser alltid hans bilder ut.
Att tänka på när man sprutar aggiterat koksalt så ska övergången av kontrastbubblor ske inom tre hjärtslag för att bevisa att det är en intrakardiell förbindelse. Viktigt att redovisa det på de loopar man sparar och att man skriver att man gör valsalvamanöver.

Magnus Denckert föreläste om aortainsufficiens.
Slutsatsen var att vid en AI:
– Hur ser aortaroten ut?
– Titta på klaffen
– Bedöm från olika projektioner
– Hur ser vänster kammare ut; volym och diameter?
– Pulsad doppler i aorta acsendens
– Kvantifiera om möjligt

Rasmus Møgelvang presenterade hemodynamisk bedömning vid ekokardiografi.
Nytt för mig var att titta på vena cava superior Vs>Vd för att bedöma RAP.
Vid bedömning av vena cava inferior, precis som vid bedömning av alla kärl, titta med biplane.

Ulf Thilén föreläste om coarctatio aorta och non-valvulär aortastenos.

Ellen Ostenfeld pratade om aortopati och aortaklaffen sett med andra modaliteter.
Hon presenterade MR med visuell och pedagogisk demonstration och pratade om fördelarna med MR. Det kan vara bra på att bli påmind om andra metoder och att det finns annat än ekokardiografi. Hennes slutord var ”mer än bara EKO”.

Bootyträning och tavelvisning var aktiviteter för kvällen innan middagen serverades.

Dag 2

Odd Beck-Hanssen föreläste om aortastenos/ low gradient/ stress.
Odd belyser svårigheten med LVOT-beräkning, över- och underskattning. Han föreslår att man ibland kan skriva i svaret att beräkning av EOA inte är möjligt, att man visar på svårigheten med kontinuitetsekvationen.

Carl Meurling föreläste om aortadilatation/ dissektion.
Aortaroten mäts i systole, alla andra delar av aorta mäts i diastole.

Johan Sjögren föreläste om thoraxkirurgi vid aortaklaffssjukdom.
Han började med att berätta med att han jobbar ”med många trevliga BMA och Calle”. Jag tycker att det så roligt att höra när det finns bra samarbeten mellan olika kliniker på sjukhus runt om i Sverige och att det finns mycket värme mellan kollegor och medarbetare.
På 20-30 år har andelen operationer med biologiska klaffar gått från ca 20% till ca 80%.
NOAC är inte godkänt preparat vid mekanisk klaff, det är Waran som gäller.

Shemy Carasso från Israel föreläste om ”3D echo evolution from Swiss cheese to modeling for intervention design and guidance” och ”Principles and practical mechanical imaging from research to guidelines”.
Hans viktigaste slutsats angående 3D var ”do it, so when you need it you know how to use it”.

Sinsia Gao avslutade med fall med rubriken Complexity Complement Consequences
Vad är komplext med ekokardiografi? Fallen belyste svårigheterna med att gradera klaffläckage, mätning av insufficiensernas PISA och vena tracta kan vara svåra att mäta.

Dag två avslutades med god middag och musikunderhållning. Efter att desserten ätits upp var det dags för musikquiz som vanns av ett galet lag. Konkurrens var stark med många talanger i de andra lagen som bjöd på skönsång och dansuppvisning.

Dag 3

Calle Meurling började dagen med att visa dagens löpsedlar. Fel lag som vann quizzen!?! Sedan var det någonting om att kvinnor skulle vara mer aggressiva än män… 😉
Han hann med också att föreläsa om coronaranomalier.
Näst vanligaste orsaken till, ofta ansträngningsutlöst, plötslig död hos unga idrottare.
Det jag tar med mig från denna föreläsning är att träna på att hitta och titta på koronarkärlen. Ett annat tips är att använda sig av en smal och lång färgbox så kanske flöden man inte letar efter fångas.
Om man får in en ung patient som söker för bröstsmärta kan det vara snyggt att skriva ”normala kranskärlsavgångar” i svaret, om så är fallet.

Sinsia Gao, representant för Equalis, rapporterade lite om vad som händer.
Kliniksvaret tas bort och tanken är att den gemensamma klinikgenomgången görs efter att man fått svaret från Equalis. Det varierar kraftigt i hur mycket tid deltagare lägger ner på att svara på utskicken, allt i från 45 minuter till 4-5 timmar. Tanken är att det ska räcka med 1 timme.

Jonathan Kruger från Krucom AB, en av sponsorerna, presenterade sitt företag och vikten av worklist.

Morten Kraen hade fallgenomgång med tonvikt på komplimenterande MR-diagnostik.
Det börjar alltid med en eko……. Men när är det värt mödan med MR?

Sponsorerna satsade extra på sina utställningar detta år.
Siemens med sin station ”Så enkelt är det att implementera 3D/4D i rutin”.
Philips hade en station med ”Heartmodel ett enklare och snabbare sätt att bestämma EF i volymer”.
GE hade en station med ”Ekokardiografi – snabbt, enkelt, tillgängligt”.
Tomtec deltog för första gången med sin utvärderingsstation.

Slutligen ett stort tack till kursledarna Bodil och Åsa och kurssekreteraren Iréne som planerat och fixat för en fantastisk kurs intellektuellt, socialt och själsligt! Jag tycker det har varit en lättsam stämning från föreläsarnas sida där de skojar och skrattar mycket med varandra och deltagarna. Det känns familjärt att vara på kurser som RUD anordnar.

Suzanna WildeBac
Leg. biomedicinsk analytiker,
Klinisk fysiologi och sömnapnémottagningen, Norrtälje sjukhus

Log in with your credentials

Forgot your details?