(2016) Stipendierapport från fördjupningskursen i kärldiagnostik i Malmö

Stipendierapport från fördjupningskursen i kärldiagnostik i Malmö 26-28 Oktober 2016

 

Jag börjar med att tacka för stipendiet så jag kunde få åka på denna givande kurs i Malmö.

Det var första gången jag besökte Malmö för några intressanta dagar på en kärlkurs som mest handlade om benens vener och artärer.

 

Kursen inleddes av Giuseppe Asiutto från Malmö som hade en intressant föreläsning om kärlkirurgi främst på benens artärer. Därefter var det en presentation av en för mig ny ultraljudsapparat, Carestream Hands on. Den hade några bra finesser och var lätt att använda. Dagen avslutades med att Susanne Lundgren som jobbar som BMA i Karlskrona pratade om yrkesutvecklingen för BMA. Det var intressant att höra hur andra avdelningar fungerar.

 

Dag 2 handlade mest om artärer. Kent Lund från Stockholm föreläste om olika diagnostiska undersökningar vid olika artärsjukdommar tex tåtryck, duplex och angio. Han pratade om fördelar och nackdelar med olika metoder. Och hur man får en bra undersökning. Jag tyckte Kent var en bra och kunnig föreläsare.

Även Niklas Bjarnegård, Linköping hade en intressant föreläsning om artärer. Bla annat visade han olika referensvärden mm.

Därefter fick vi jobba med patientfall som Anette Holmen och Sanela Halakfrån Malmö visade. Det är alltid intressant att se hur andra tolkar bilder på olika undersökningar.

Dagen avslutades med att Bo Risberg från Göteborg pratade om venös insufficient. Han berättade om olika typer av behandligar och operationer vid venös inssuficient. Han pratade om fördelar och nackdelar med de olika metoderna.

På kvällen hade vi en trevlig middag på hotellet.

 

Dag 3 handlade om ventromboser. Kent Lund föreläste om duplexundersökningar både vid veninsufficient och vid djup ventrombos. Han gav tips som kan användas för att få bättre undersökningar. Han visade några intressanta patientfall också. Hans Johansson från Stockholm berättade om venös trombos och lundemboli.

Han tog upp riskfaktorer, förekomst, kliniska diagnostik och behandling.

 

Det var en bra ordnad kurs med givande samt intressanta föreläsningar.

 

Karin Norman

Leg BMA

Östersunds sjukhus

 

Log in with your credentials

Forgot your details?