(2019) Stipendierapport (Bita Forsat) – Steg 3-kursen i Ekokardiografi

Stipendierapport Ekokardiografi Steg 3

Jag vill börja med att rikta ett varmt tack till RUD för mitt stipendium. Året var 2008 när jag började arbeta med ekokardiografi men det är först denna vår som jag har fått möjligheten att delta i ekokardiografi steg 3 kursen i Tylösand.

Dagarna har gått fort som de brukar göra när man har det bra. En välbehövd kombination av ny kunskap, ro och avkoppling, vacker natur, god mat och dryck och sist men inte minst trevligt sällskap av nya och gamla kollegor. En stor eloge till kursledarna som planerat dagarna så väl. Tid för avkoppling och egna aktiviteter integrerades mellan föreläsningarna vilket höll koncentrationsförmågan på topp.

Föreläsningarna har berört många olika intressanta och relevanta områden. Ulf Thilén föreläste om vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH). Olika typer av medfödda hjärtfel togs upp och användbara tips kring hur man ska tänka vid en ekokardiografisk undersökning av en GUCH patient.
Eva Nylander föreläste om mitralisstenos, dess bedömning och interventioner.
Carl Meurling pratade om pulmonell hypertension och högerhjärtat, ett alltid lika aktuellt område.
Martin Stagmo föreläste om endokardit och när TTE respektive TEE är lämpligast metod att använda för att påvisa tecken på eventuell endokardit.
Under kursens andra dag var det Odd Beck-Hansen som var först ut att föreläsa om dilaterad- samt hypertrof kardiomyopati. Funktionen av höger kammare togs upp som en viktig del i den ekokardiografiska undersökningen för att bedöma graden vänsterkammarsvikt hos patienter med dilaterad kardiomyopati.
Björn Kornhall berättade om hjärttransplantation och om LVAD varefter Carl Meurling fortsatte föreläsningen genom att berätta om hur man ekokardiografiskt undersöker en patient med LVAD.
Eva Maret föreläste om kardiotoxiska läkemedel som är ett aktuellt område som ingår i den kliniska vardagen hos alla som arbetar med ekokardiografi. Hon gav en god överblick över olika läkemedel och deras toxicitet på det kardiovaskulära systemet samt vad man ska tänka på vid en ekokardiografisk undersökning.
Rasmus Mögelvang – från Rigshospitalet i Köpenhamn – pratade om strain där han enkelt och pedagogiskt förklarade metoden och visade hur olika patologiska tillstånd såsom ischemi, HCM och aortastenos ger olika regionala bullseye mönster. Han beskrev ett för mig helt nytt och ytterligare sätt att använda strain i kliniken.
Från Schweiz kom Patric Biaggi och föreläste om 3D ekokardiografi.
Slutligen var det fallquiz med Morten Kraen som tog upp ett flertal sällsynta och mycket värdefulla, intressanta fall.
Sista dagen föreläste Shahab Nozohoor om thoraxkirurgi och dess komplexitet.
Eva Maret pratade kring vikten att delta i Equalis, Jonathan Kruger informerade från Krucom och slutligen föreläste Per Lindqvist om hjärtamyloidos och att ekokardiografi för screening av detta tillstånd är en väldigt användbar metod .

Det har varit intensiva och mycket givande dagar, både för intellektet, kroppen och för själen. Återigen stort tack!

Bita Forsat
Leg biomedicinsk analytiker
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Lund

Log in with your credentials

Forgot your details?