(2017) Stipendierapport (Ann Robinson) – Steg 3-kursen i Ekokardiografi

Reseberättelse från ekokurs steg 3, Tylösand 28-30/3 2017

Jag hade förmånen (genom stipendie från RUD) att få delta på RUD´s ekokurs steg 3, som sedvanligt hölls i vackra Tylösand. Varmt tack!

Kursen återkommer med några års mellanrum. Deltagare är BMA och läkare. I år var det ca 100 deltagare. Kursen var välarrangerad som vanligt, med många meriterade föreläsare som höll intressanta och nyttiga ”sessions”.

Vi trodde vi skulle vara fiffiga och flyga tidigt tisdag morgon och ansluta, för att spara tid. Tyvärr var flyget försenat över en timme, så efter några smärre hinder på vägen var vi äntligen på plats något sent tisdag förmiddag i Tylösand. Vi ramlade in på första föreläsningen (Ulf Thile´n) som tog upp många patientfall bl.a.

Sedelärande! Det finns en hel del fällor man kan ramla i, om man inte är uppmärksam (har man lärt sig efter några år i yrket).

Fokus i år var på aortaklaffen och aortaklaffens sjukdomar. Men även andra ämnen togs upp förstås.
Många patientfall och bilder visades som sagt (= bra!). Det varvades med fakta.

Aortainsufficiensbedömning och Aortastenos/low gradient/stress

Föreläsarna rekommenderade att vi skall läsa de färska uppgraderade rekommendationerna för 2017, från EACVI/ASE (European Association of Cardiovascular Imaging /American Society of Echocardiography).

Tidigare genom åren har de europeiska och amerikanska Guidelines skilt sig åt i vissa stycken, men i år har man en större samsyn – väl värt att läsa!

Några korta påminnelser… som vi alla vet egentligen, men som man behöver påminnas om:

Aortainsufficiensbedömning

Titta på aortaroten, klaffen – varför läcker det? Titta på klaffen från många projektioner. Kolla noga VK-volymer, diastole o systole. EF? Fusionerade cuspar? bicusp? Använd även Mmode. Bidrar med viktig information.

Tryckhalveringstiden är en pusselbit i kvantifieringen. Dock adapterar den sig vid långvarigt stående AI. Viktigt vid en måttlig-uttalad AI- titta alltid suprasternalt. AO-desc reverseringsgrad, med färg samt registrera backflödet med PW-doppler. PISA vid AI? Ej vedertaget. Multipla excentriska läckage knepigt.

Aortastenos

LVOT-diametern är alltid viktig att försöka få fram så tydligt som möjligt. Ett litet mätfel ger en stor skillnad i slutändan vid beräkning av area. Om det ej går att bedöma- ange det i svaret. Gissa inte!. LVOT kan undersökas med 3D, men då med TEE.

Rekommendation att göra en CT före TAVI, om diametern är svårbedömd.
AO-hastighet med CW: Använd svephastighet 100 mm/s, för större mät-noggrannhet. Mätningen skall ske vid ytterkanten av den vitaste signalen. Dra ner på Gain-knappen, så att ”skägget” inte hamnar med. Leta alltid efter ev. Vmax höger sidoläge också – då hastigheten är förhöjd.

Low gradient/stress… föreläsaren Odd B-H påminde oss om att det är svårt, och att man måste bedöma aktuell patient med flera undersökningstekniker

————-

Rasmus Mögelvang från Rikshospitalet i Köpenhamn föreläste om Hemodynamisk bedömning vid ekokardiografi. Alltid viktigt ämne, och viktigt att vi förmedlar till våra studenter.

Ellen Ostenfeld om Aortopati och aortaklaffen sett med andra modaliteter. MR och CT är alltmer viktiga för diagnostiken. Många patientfall visades.

Carl Meurling förläste om Aortadilatation/dissektion samt coronaranomalier. Coronarkärlsanomalier är den näst vanligaste orsaken till oförklarlig, plötslig död hos unga idrottare. Ofta ansträngningsutlöst. Coronarkärlsavgångarna kan ibland ses i tvärsnittsbilden AO. (Föreläsaren uppmanade oss att träna då vi har god bildkvalitet!) Coronarkärlen skall gå in vinkelrätt in i ao-roten- annars trolig shunt.

Gästföreläsare från Israel berättade om 3D eko- som hjälp vid intervention, design och guidning för kirurgerna.

Thoraxkirurgen Johan Sjögren berättade om olika operationstekniker, o klaffar. Viktigt för oss att ha en god och nära dialog med kirurgerna för bästa metod/undersökning för ändamålet.

Vid post-op TAVI-kontroller: Håll ögonen öppna för ev. paravavulära läckage. Detta kan öka moraliteten betydligt.

Sinsia Gao från Göteborg visade patientfall, belyste svårigheten med PISA-mätning mitralisinsuff. Tips: Spela in flera slag i en följd, för ett mer korrekt urval.

Hon berättade också om Equalis kvalitetssäkringsutskick. Bakgrund och framtid. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på utskicken. Detta för att säkerställa kvalitet och samsyn i verksamheten. De svar som ges på utskicken är rekommendationer. Inga exakta facit finns. Expertgruppen rekommenderar, efter interna diskussioner samt med stöd av europeiska och amerikanska guidelines.

————-

Ovanstående är bara en liten del av allt vi fick lära oss.

Det är alltid kul att träffa gamla kollegor och bekantskaper från hela landet, och utbyta erfarenheter. Verkar som de flesta kämpar på med samma utmaningar i vardagen.

Kursen var som vanligt jättefint fixad. På kvällarna anordnades olika aktiviteter som var uppskattade.
Ett ”musik-quiz” vid sista middagen visade upp en häftig tävlingsanda bland alla deltagare. Otroligt vad BMA kan ☺

/Ann Robinson BMA, Akademiska sjukhuset Uppsala

Log in with your credentials

Forgot your details?