Stipendiater 2020

2020                                                                                                                                         
RUD           10 000:-       Suzanna Wildebac, Bma, ECHO Masterclass, juni 2021.
RUD           10 000:-       Tobias Eriksson, Bma, Kurs i kärldiagnostik Linköping, okt 2020.
RUD           10 000:-       Anna Sandström, Bm, Fördjupningskurs Obst Ulj Lovik, nov 2020.
RUD           10 000:-       Pia Alm, Bm, Obstetrisk kurs i november 2020.
RUD           10 000:-       Ann-Marie Zotterman, Bm, Obstetrisk kurs i november 2020.

 

Log in with your credentials

Forgot your details?