Stipendiater 2009

delat   RUD   5000:-Marie Langvad,        Kongress Euroecho dec 2009

Bma                      Madrid, Spanien

 

 

– Philips 5000:-HilleviForslund         Obstetrisk s

RUD            5000:-Ammi Drake, bm  Obst. Steg 3-kurs

                                    Bm                  Tylösand

 

RUD   10000:-           Anette Israelsson     Obstetrisk steg 3-kurs okt 2009

Bm                  Tylösand

 

Siemens         5000:-           Anna Werther-          Ekocardiografi Steg 2, mars

Edvaldsson, Bma           2010, Lund

 

RUD       7500:-           Lena Nilsson, Bm    Fosterhjärtkurs, våren 2010

Uppsala

 

RUD       7500:-           Eivor Noren, Bm      Fosterhjärtkurs, våren 2010

Uppsala

 

De två sista RUD-stipendierna återkallades pga att de inte kunnat utnyttjats till den kurs de sökts för.

Log in with your credentials

Forgot your details?