SFOG Fortbildningskurs – Ultraljudsundersökning inom abortverksamhet

Ultraljudsundersökning inom abortverksamhet för barnmorskor

Kursedning:
Ligita Jokubkiene, Roxana Leyton

Språk:
Svenska

Kurstid:
18-19 november, 2019

Kursort och plats:
Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö, Sverige

Avsedd för:
Barnmorskor som jobbar inom abortverksamhet. Även barnmorskor som är
intresserade av ultraljudsundersökning i tidig graviditet är välkomna. Inga
ultraljudsförkunskaper krävs. Obligatoriskt med namngiven examinerad handledare i
ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi och godkännande av klinikchefen.
Barnmorskor som söker skall ha minst 1 års erfarenhet av dagligt arbete med aborter.

Antal deltagare:
12

Mål:
Målet med kursen är att ge utbildning i praktisk ultraljudsdiagnostik för dem som är
aktiva inom abortvården. Kursen avser vaginal ultraljudsundersökning i tidig graviditet med
graviditetsdatering enligt CRL t o m graviditetsvecka 8 +6. Kursen innehåller teoretiska
föreläsningar om anatomi, ultraljudsundersökningsteknik, bildoptimering, ultraljudsfynd i
tidig graviditet vid normal graviditet, graviditetlängdsuppskattning, avvikande ultraljudsfynd,
missfallsdiagnostik och etik. Två halvdagar av kursen är avsedda för praktiska övningar på en
ultraljudsdocka samt auskultation med hands-on inom abortverksamhet.
Examination: Efter genomgången kurs, godkänd tenta, godkänd examination av handledare
och godkänd logg-bok med 50 fall av kursledningen, erhålls certifikat. Målet är att uppnå
examination inom ett år efter avslutad kurs. Alla moment ska vara godkända för att erhålla
certifikat.

Program:
Kursen ges i form av föreläsningar samt gruppövningar

Mål:
Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologiskt
ultraljud för att systematiskt undersöka kvinnor i tidig graviditet inom abortverksamhet,
optimera bild och datera graviditet t o m v 8+6 samt identifiera avvikande ultraljudsfynd.

Kursavgift:
13 500 SEK exklusive moms

Kontaktperson vid fulltecknad kurs samt frågor kring anmälan och kursen:
ligita.jokubkiene@med.lu.se

Anmäl dig här >

Log in with your credentials

Forgot your details?