SFOG Fortbildningskurs Ultraljudsdiagnostik inom abortvården

Plats:
Södersjukhuset (Stockholm)

Kursledning:
Elisabeth Epstein, Helena Kopp Kallner, Lena Marions, Malin Thorsell, Eneli Salomonsen, Ingrid Sääv

Kurstid:
6-8 november 2019

Kursort:
Kvinnokliniken, Södersjukhuset, Stockholm.

Avsedd för:
Barnmorskor. Obligatoriskt med namngiven examinerad handledare i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi och godkännande av klinikchefen. Barnmorskor som söker skall ha minst 1 års erfarenhet av dagligt arbete med aborter och det ska finnas möjligheter för fortsatt självständigt arbete på kliniken. Denna information inhämtas innan slutlig antagning.

Max antal deltagare:
12

Mål:
Målet med kursen är att ge utbildning i praktisk ultraljudsdiagnostik för barnmorskor aktiva inom abortvården och att ge tillfälle till nya idéer, utbyte av erfarenheter, inspiration, interaktion och uppdatering.

Föreläsningar om bl.a.: ultraljudsundersökningsteknik, bildoptimering, patientkontakt och etik, ultraljudsfynd vid normala och patologisk tidig graviditet, normala ultraljudfynd efter medicinsk och kirurgisk abort, missfallsdiagnostik, preventivmedel efter abort. 2 halvdagar ägnas åt praktiska övningar med ultraljudssimulator ultraljudsdockor, samt auskultation med hands-on ultraljud inom abortverksamheten.

Examination: Efter genomgången kurs, godkänd tenta, godkänd examination av handledare och godkänd logg-bok (med 50 fall) av kursledningen, erhålls certifikat. Målet är att uppnå examination inom ett år efter avslutad kurs.

Program:
Kursen ges i form av föreläsningar samt gruppövningar

CME-poäng:
Pris:
10 000 SEK exklusive moms (kursdeltagarna betalar själv kost och logi)

Kontaktperson:
Ingrid Sääv, ingrid.saav@gmail.com, 0733-541410.

Log in with your credentials

Forgot your details?