SFOG Fortbildningskurs – Ultraljudsbedömning av fosterhjärtat

Påbyggnadskurs för barnmorskor och obstetriker

Kursledning:
Eva Bergman, överläkare, med.dr., obstetrik och gynekologi, Fostermedicinska
mottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Gunnar Bergman, överläkare, med.dr., Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala
Helena Holmgren, barnmorska, Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

Kurstid:
2–4 okt 2019 (onsdag- fredag v 40).

Kursort:
Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Avsedd för: Obstetriker med inriktning mot avancerat fosterultraljud och
fosterhjärtbedömningar. Barnmorskor med en tidigare genomgången grundutbildning inom
ultraljud (barnmorskor med minst två års ultraljudserfarenhet kommer att prioriteras). Max
30 deltagare.

Program:
Normal fosterhjärtundersökning med ultraljud. Normal anatomi och fysiologi.
Hjärtmissbildningar, arytmier och hjärtfunktionsstörningar. Klinisk betydelse,
behandlingsmöjligheter och prognos. Bildoptimering. Rikligt med bilddemonstrationer av
normala och onormala fall. Gruppuppgifter, etik, samt inlämningsuppgift. Daglig Quiz.
Examination i form av bildtolkning.

Mål:
Deltagarna ska klara att i ultraljudsbilder från de fem standardprojektionerna
identifiera och känna igen anatomiska och funktionella avvikelser inom fosterhjärtat.
Deltagarna skall själva kunna producera representativa bilder i dessa 5 plan, vilket skall
redovisas i en inlämningsuppgift.

Kursavgift:
10 000 SEK inkl. moms (8 000 SEK exkl. moms)

Kontaktperson:
helena.holmgren@rvn.se

Gå vidare till anmälan >

Log in with your credentials

Forgot your details?