Onödigt ultraljud på foster

Expert: Stoppa onödigt ultraljud på foster

Allt fler blivande föräldrar vill ha souvenirfilmer på sina ofödda barn. Men att utsätta fostret för onödiga ultraljud utan medicinska skäl är inte riskfritt.

– Vi måste ha en ny kampanj om varför man inte ska göra det, säger Torsten Cederlund på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Många föräldrar vill veta om de väntar en pojke eller en flicka. Och blivande föräldrar vill gärna kunna ge bort en bild, eller en film där man kan se hur fostret sparkar i magen, så kallade souvenirbilder. Vid sidan om den vanliga sjukvården finns privata ultraljudskliniker runt om i landet som erbjuder just detta. Flest finns i storstäderna och de tar bra betalt, ibland nästan 2 000 kr för några bilder eller inspelade filmer.

Men det görs helt utan något medicinskt syfte och i strid med den statliga Strålsäkerhetsmyndigheten, som bestämt avråder från den sortens undersökningar.

– Man ska inte använda ultraljud på det viset, bara om det finns en medicinsk indikation. Det är inget lagbrott om man bryter mot våra regler, men det måste finnas en försiktighetsprincip när det handlar om ett foster, säger strålskyddsexperten Torsten Cederlund.

Han befarar att allmänheten uppfattar ultraljud som helt riskfri. Men vid felaktig användning kan det orsaka skadlig uppvärmning av fostret. Ny forskning har också visat att det finns risk för neurologisk påverkan hos foster som exponeras för ultraljud.

– Därför ska man bara använda metoden medicinskt. Det är direkt fel när det görs i andra sammanhang och när man gör avancerade undersökningar under lång tid, säger han.

SvD har varit i kontakt med en av ultraljudsklinikerna i Stockholm. VD säger att hon arbetar helt privat och att kliniken inte bedriver någon sjukvård.

– Vi gör inget som är farligt. Vi gör tillväxtkontroller med 3D/4D för att se om allt är bra. Men vi tar också bilder och filmer och då behövs ingen medicinsk indikation.

Vad händer om ni hittar någon avvikelse eller missbildning på fostret?
– Då skriver vi en rapport som de kan ta med sig till mödrahälsovården. Är det akut skickar vi till sjukhuset.

Är ni medicinskt utbildade?
– Vi är experter på ultraljud, jag är utbildad sonograf och har sysslat med ultraljud i tio år. Jag är också medlem i RUD.

Men då borde ni känna till att man inte ska använda ultraljud utan medicinska skäl?
– Det gäller bara i landstinget, säger hon och avslutar snabbt samtalet.

Anne-Maj Jacobsson är ultraljudsbarnmorska och ansvarig för kurserna som anordnas av Riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik, RUD. Hon blir upprörd när hon läser den privata klinikens hemsida och att de hänvisar till ett medlemskap i RUD.

– Hon är medlem men har aldrig gått några kurser hos oss. Hon vill förstås signalera att de har en seriös verksamhet men de använder ultraljud i onödan bara för att tjäna pengar. Det är oetiskt och studier bekräftar att det inte är ofarligt, säger Anne-Maj Jacobsson.

Hon reagerar också på att personalen inte verkar ha utbildningar som är godkända i Sverige och att det inte finns någon barnmorska som tar hand om de gravida.

– Det är också utmanande att de inte hjälper kvinnan om man upptäcker en avvikelse. De kan inte bara skriva en rapport och sedan skjuta ifrån sig kvinnan. Det måste finnas ett organiserat samarbete med mödrahälsovården eller en kvinnoklinik, säger Anne-Maj Jacobsson.

Ove Axelsson senior professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet har under lång tid specialiserat sig på ultraljudssäkerhet. I flera vetenskapliga studier har man inte kunnat utesluta biverkningar av ultraljudsexponering.

– Vi har sett att det kan påverka framför allt pojkar att bli vänsterhänta. Det är inget allvarligt handikapp men det visar att den växande fosterhjärnan kan påverkas av ljudvågorna och då kan man inte utesluta att de kan påverka även på andra sätt, säger Ove Axelsson och tillägger:

– Generellt forskas det alldeles för lite om ultraljud. Det är också svårt att göra det eftersom nästan alla rutinmässigt får ultraljud och fosterdiagnostik i vecka 17-20. Därför finns inga kontrollgrupper för forskningen, säger han.

Ove Axelsson välkomnar nu också att Strålsäkerhetsmyndigheten ska bli aktivare med att informera om de regler som finns. Att det alltid ska finnas en medicinsk anledning till undersökningen och att det ska finnas barnmorskor och läkare på plats.

– Den här typen av privata ultraljudskliniker dyker upp med jämna mellanrum. De struntar i riskerna för fostret bara för att föräldrarna vill ha en bild för kylskåpsdörren eller albumet. Det är också märkligt att de inte har ett etablerat samarbete med sjukvården för en mamma som just fått veta att hennes barn har en allvarlig missbildning.

Detta säger Strålsäkerhetsmyndigheten om ultraljud på foster:
– Diagnostiskt ultraljud ska bara utföras när den medicinska nyttan är större än förutsebara risker. Det gäller även när ultraljud används vid undervisning och forskning.
– Bara av legitimerad personal, väl utbildad och tränad inom ultraljudsdiagnostik.
– Ultraljud ska inte användas för att ta bilder och spela in filmer av fostret om det inte finns en medicinsk anledning.
– Inte användas för att bestämma fostrets kön, av någon annan anledning än medicinsk.

Samma artikel på SvD: https://www.svd.se/expert-stoppa-onodigt-ultraljud-pa-foster

Log in with your credentials

Forgot your details?