(2016) Stipendierapport Obstetrisk ultraljudsdiagnostik, Steg 3

Stipendierapport

 

Obstetrisk ultraljudsdiagnostik, Steg 3, 5-7 okt 2016

I ett färgsprakande vackert höstväder styrde vi bilen så långt ut på Lidingö man kan komma och nådde till slut Loviks hotell & konferens. Nedanför byggnaden öppnade sig inloppet till Stockholm där vi såg Finlandsfärjorna tuffa in och ut från Stockholm.

Den första dagen inleddes med en föreläsning av Patientnämnden och LÖF. Det var en intressant och lärorik föreläsning där vi fick en inblick i deras arbete. Endel frågetecken rätades ut kring vem som gör vad.  Patientnämndens uppgift är t.ex. att lösa knutar mellan patient och vårdgivare och att fungera som stödpersoner till tvångsvårdade patienter. LÖF är ett försäkringsbolag som lämnar ut ersättning till patienter som drabbats av vårdskada. De arbetar även för att minska antalet vårdskador genom skadeförebyggande arbete.

Därefter fortsatte dagen med en föreläsning av Jenny Hammarkvist Vejde som på ett snabbt och informativt sätt berättade om hur fostervården på Karolinska Solna fungerar.

Peter Lindgren tog därefter över och ledde oss in på det som blev det övergripande temat på dessa tre utbildningsdagar, nämligen NIPT, teknikens möjligheter och etiska utmaningar på ett informativt sätt i ett intressant område.

Dagen avslutades med att Hans Wessel förklarade den så viktiga men svåra ultraljudsfysiken för oss på ett lättbegripligt sätt. Varför det vi tror att vi ser, inte alltid är den sanna bilden. Detta tål att repeteras!

Kursens andra dag tog vid där Peter Lindgren hade startat. Niklas Juth fick oss att tänka vidare på de etiska utmaningarna som tekniken ger oss. Han väckte frågan ”Vad av allt vi kan göra bör man göra? Vad ska man över huvud taget ta reda på och informera föräldrar om?

Den ena föreläsningen avlöste den andra, nu var det dags för Felicia Nordenstam att presentera en föreläsning om fosterhjärtat. Det gjorde hon på ett roligt och intressant sätt med hela kroppen som verktyg. Detta är också ett ämne som vi bara behöver mer och mer kring. Toppen!

Därefter kom tvillingspecialisten, Sverker Ek, och gav oss ytterligare inblick i den speciella vården kring tvillingar. Vad som var en ny infallsvinkel för mig var den kring fosterreduktion som jag inte berört så mycket tidigare. Detta skapar etiska frågeställningar som passade väl in på det genomgående temat dessa dagar. Intressant och lärorikt.

Malin Thorsell föreläste sedan om fostervikt och vikten av att hitta de som faller utanför ramarna. Att det även är viktigt att hitta de stora barnen samt varför det kan vara värdefullt att inducera förstföderskor som väntar stora barn, innan de blir för stora.

Karin Gottvall från Socialstyrelsen gav oss sedan en inblick i hur Rättsliga rådet arbetar vid t.ex. abortansökan vid fosterskador och kromosomavvikelser.

Kursens sista dag inleddes av Inger Wätterbjörk från Örebro Universitet som redovisade sin forskning kring information inför fosterdiagnostik. Hon beskrev hur beslutsprocessen kan se ut och förklarade att vi alla är olika och fattar beslut på olika sätt.

Den sista föreläsningen gav Helena Kopp Kallner om ”tasksharing” inom abortvården i Sverige. Intressant och utvecklande hur vi kan hjälpa varandra kring arbetsuppgifter kring abortsökande.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med denna fördjupningskurs som RUD anordnat så förträffligt, med intressanta föreläsare i vackra omgivningar och mycket god mat. Inte minst att det är så trevligt och intressant att träffa barnmorskekollegor från hela landet

Tack RUD som tilldelade ett av årets stipendier till mig så att jag fick chansen att åka på detta.

 

Sabina Lagerström, barnmorska
Ultraljudsmottagningen Södertälje sjukhus

Log in with your credentials

Forgot your details?