NUB – Nätverket för ultraljudsbarnmorskor

Nätverket Nationella UltraljudsBarnmorskor NUB har som syfte och
mål inom den obstetriska ultraljudsverksamheten att:

  • arbeta för en grundutbildning på högskolenivå,
  • förmedla information, kunskapsutveckling och forskning, delge nyheter, diskutera aktuella frågor
  • förmedla information och frågor inom kvalitetsregister såsom Graviditetsregistret PNQ-f , KUB-registret
  • förmedla information från Socialstyrelsens register för Övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser
  • kunskapsutbyte och rapport från de olika ultraljudsmottagningarna i Sveriges län
  • lära av varandra och synliggöra för att kunna påverka.

Nätverket startade 2012 av bm Maria Kloow och har hittills haft har möten 1-2 ggr/år.

Kontaktperson:
Maria Kloow
E-mail: maria.kloow@ultragyn.se
Mob: 073-6822950

Log in with your credentials

Forgot your details?