NUB-möte 2017-05-16 (minnesanteckningar)

Plats
Läkarhuset Odenplan. Odengatan 69, plan 12, 113 22 Stockholm.

Ordförande
Maria Kloow

Sekreterare
Christina Thorn-Arvidsson

Syftet med nätverket är att diskutera angelägna frågor, sprida kunskap och information, delge varandra erfarenheter, stötta varandra när det gäller frågor angående löne-och kompetensutveckling. Maria Kloow, verksamhetschef på UltraGyn, är initiativtagare till nätverket, första mötet hölls på Millesgården 2008. NUB samarbetar med RUD och Barnmorskeförbundet.

Vi pratade om NUBs fortsatta arbete och kom fram till att vi försöker ha möten 2ggr/år. Kontaktuppgifter till NUB läggs ut på Barnmorskeförbundets och RUDs hemsida. Ett sammanfattande protokoll visas på RUDs hemsida, de som är mer intresserade om vad som diskuterades får kontakta någon av de kollegor som deltog på mötet.

Vi planerar att skriva en artikel i Jordemodern där vi informerar om NUB, utbildningsvägar och kompetensstege för barnmorskor som arbetar med obstetriska ultraljud. Maria Kloow och Christina Thorn-Arvidsson har författat en artikel och har tillsammans med Margareta Rehn, redaktör för Jordemodern, fått den granskad och antagen.

En fråga som väckte många känslor och synpunkter var användandet av checklistan/organscreening vid KUB. Syftet med checklistan är att dokumentera det vi ser vid KUB. Viktigt är att dokumentera avvikelser för att kunna argumentera för vikten av första trimesterultraljud.
En önskan och förslag från mötet var att ha förvalt ses i stället för ua. Förslaget togs upp på PNQ-f /KUB mötet med Peter Conner .
Svar från Peter Conner Att ändra i KUB-programmet, till ses istället för ua avseende anatomigranskningen, är tidskrävande och mkt kostsamt. Den granskning som ulj-barnmorskorna gör är bra och innebär att man kryssar i ua, då inget avvikande ses. Många fyller i ej bedömbart på de organ de ej helt kan se (ex. svårt att bedöma fosterhjärtat). Mycket viktigt att vi alla granskar och dokumenterar. Det kommer inte att ändras i Kub programmet.

Karin Gottvall informerade om att en rapport om fosterskador kommer ut en gång/år. Finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida.
En rapport om eftervården är klar och där framkom att vården efter förlossningen är undermålig. Det pågår även en rapport där man undersöker om/hur den gravida kvinnans socioekonomiska situation påverkar förlossningsutfallet.

Överburenhetsstudien SWEPIS pågår i Stockholm och Göteborg. Uppsala, Umeå och Örebro ska starta till hösten. Vi pratade om handläggningen kring studien och kom fram till att det ser olika ut i landet beroende på hur man handlägger de gravida som passerat BPU.

RUD planerar en ulj kurs hösten 2018, styrelsen har några frågor till er alla kollegor.

Var ska vi planera kursen? Stockholm, Göteborg, Malmö eller annat förslag.
Ämnen som ni önskar ska tas upp? Ex Organscreening vid KUB?
Förslag på föreläsare på respektive ort, eller annan.
Maila gärna synpunkter till inger.sjoberg@ultragyn.se

NÄSTA MÖTE 2017-11-17 kl 10.00, Läkarhuset Odenplan. Anmälan till Maria Kloow, inbjudan kommer att mailas.

Om någon önskar ta del av kompetensstegen som Maria Kloow har gjort och/eller hur löneläget ser ut i landet, kontakta: maria.kloow@ultragyn.se.

Deltagare på mötet
Maria Kloow (UltraGyn), Christina Thorn-Arvidsson (Södersjukhuset), Maria Ringenhag (Kalmar), Kate Fjeldseth (Mama Mia City), Inger Sjöberg(Ultra Gyn/ RUD), Maryuli Noe (Mama Mia Söder), Mona Jansson (VG region Östra Sjukhuset), Karin Gottvall (Socialstyrelsen), Carina Persson (Uppsala Akademiska), Maria Gunnarsson (Hudiksvall), Helena Moen (Ryhov Jönköping), Eva Linden (Kronoberg), Victoria Wettervik-Lööf (NÄL Trollhättan), Lena Westrin (MamaMia Skåne), Sabina Lagerström (Södertälje sjukhus), Johanna Svedjeland (Norrlands Universitetssjukhus), Inger Nydahl (Örebro),

Sammanställt av Inger Sjöberg.

Log in with your credentials

Forgot your details?