Kurs ”UTREDNING AV STABIL KRANSKÄRLSSJUKDOM” med fokus på stresseko

Arrangör:
Danderyds sjukhus (hjärtkliniken & fysiolog kliniken)

Datum: 11 – 12 feb 2020

Ämnen:
– Hur ska patienter med stabil kranskärlssjukdom utredas?
– Vad säger guidelines?
– Vilken plats har Arbets-EKG, CT-angio, myokardscintigrafi, stressekokardiografi, stress MR?
– Är koronarangiografi alltid Gold standard? Pro vs. Con diskussion
– Farmakologisk stresstest
– Väggrörlighet och eller perfusion
– Kvantitativ stressekokardiografi
– Coronary Flow Reserve
– Säkerhet vid stressekokardiografi
– Low-gradient low-flow aorta stenos
– mm

Målgrupp:
Läkare, BMA, sjuksköterskor

Plats:
Danderyds sjukhus, Aulan

Kursavgift:
7000 SEK (kursmaterial, fika och lunch ingår)

Vid frågor vänligen kontakta:
Kambiz Shahgaldi på kambiz.shahgaldi@sll.se

Log in with your credentials

Forgot your details?