Nina Asplin, Bm

Ordförande

Nina Asplin är specialistbarnmorska ultraljud, PhD. Arbetar på Ultragyn i Stockholm.

Ansvarar för RUD:s obstetriska ultraljudskurser.

E-post: nina.asplin@aleris.se

Log in with your credentials

Forgot your details?