Nina Asplin, Bm

Ledamot

Nina Asplin är specialistbarnmorska ultraljud, PhD. Arbetar på Ultragyn i Stockholm.

E-post: nina.asplin@ultragyn.se

Log in with your credentials

Forgot your details?