Christina von Feilitzen, Bm

Sekreterare

Barnmorska – arbetar med specialistmödravård samt ultraljud och abortverksamhet på KK i Katrineholm.

Ansvarar för RUD:s obstetriska ultraljudskurser.

E-post: christina@ultraljud.nu

Log in with your credentials

Forgot your details?