Bodil Edvardsson, Bm

Kassör

Arbetar som barnmorska med specialistmödravård och ultraljud i Västerås.

Ansvarar för RUD:s obstetriska ultraljudskurser.

E-post: bodil.e@ultraljud.nu

Log in with your credentials

Forgot your details?