Bodil Andersson, BMA

Vice ordförande

Är Biomedicinsk analytiker och arbetar som enhetschef  på Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Universitetssjukhuset SUS i Lund.

Ansvarar för RUD:s Ekokardiografiska kurser.

E-post: bodil.a@ultraljud.nu

Log in with your credentials

Forgot your details?