Andreas Malmgren, BMA

Suppleant

Arbetar som Biomedicinsk analytiker och forskar inom området kvinnligt idrottshjärta på avdelningen för Klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Malmö.

E-post: andreas@ultraljud.nu

Log in with your credentials

Forgot your details?