Fördjupningskurs i Ekokardiografi (steg II)

Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik – RUD anordnar i samarbete med avdelningen för Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund och Malmö:

Fördjupningskurs i Ekokardiografi (steg II)

Plats:
Kursen kommer att hållas digitalt.

Datum:
7-9 september, år 2020.

Krav:
Tidigare praktisk erfarenhet av EKO/doppler.

Kursinnehåll:
Vitier, vänsterkammarfunktion, kongenitala vitier hos vuxna, stress-EKO, kontrast-EKO, TEE, mitralisklaffplastik ur kirurgisk synpunkt m.m.

Kostnad:
RUD-medlem 7 000 kr, icke RUD-medlem 8 000 kr.

Upplysningar:
Biomedicinsk analytiker Andreas Malmgren, tel.nr 040 – 33 87 43,
mailadress: andreas.malmgren@skane.se

Biomedicinsk analytiker Bodil Andersson, tel.nr 046 – 17 30 26,
mailadress: bodil.e.andersson@skane.se

Anmälan:
Sekreterare Iréne Fajersdotter,
mailadress: irene.fajersdotter@gmail.com

Ange vid anmälan om Du är RUD-medlem eller inte. OBS! Anmälan är bindande.

Log in with your credentials

Forgot your details?