Ekokardiografi (kurs på medel-avancerad nivå)

Dag:
Danderyds sjukhus 20-22 november 2019

Arrangör:
VO hjärt och fysiologi

Plats:
Danderyds sjukhus, KI DS, plan 5

Kursledare:
Kambiz Shahgaldi m.fl. (kambiz.shahgaldi@sll.se)

Målgrupp:
Läkare, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor.

Antagningskrav:
> 2 års erfarenhet och gärna kommit igång med svarskrivning.

Kursavgift:
6000 kr (inkl. moms). I avgiften ingår kaffe/te, fika och lunch samtliga dagar

Sista anmälningsdag:
31 oktober 2019. Anmälan görs per mail till kambiz.shahgaldi@sll.se.

Föreläsningar:
Systolisk VK funktion – ventricular-arterial coupling
EKO bed. vid HFpEF, LA strain
PH (pre- och postkapillär), vänstersidigt fyllnadstryck
Farmakologiskt stress-EKO och liggande cykeleko, 3D, bed. av nativa klaffar och proteser, shuntar, lung-ultraljud, perkutan intervention, vad vill kirurgen veta inför intervention? MR us när eko inte ger tillräckligt med information, m.m.

Log in with your credentials

Forgot your details?