Barnmorska

Forum för Barnmorskor.

Tanken är att vi ska kunna dela med oss av nyheter, tankar osv inom yrkesgruppen. Det ni önskar få inlagt under denna flik mailar ni till nina.asplin@aleris.se.

___________________________________________________


OM NUB

Nätverket Nationella UltraljudsBarnmorskor NUB har som syfte och
mål inom den obstetriska ultraljudsverksamheten att:

– arbeta för en grundutbildning på högskolenivå,
– förmedla information, kunskapsutveckling och forskning, delge nyheter, diskutera aktuella frågor
– förmedla information och frågor inom kvalitetsregister såsom Graviditetsregistret PNQ-f , KUB-registret
– förmedla information från Socialstyrelsens register för Övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser
– kunskapsutbyte och rapport från de olika ultraljudsmottagningarna i Sveriges län
– lära av varandra och synliggöra för att kunna påverka.

Nätverket startade 2012 av bm Maria Kloow och har hittills haft har möten 1-2 ggr/år. Du som är intresserad av minnesanteckningar är välkommen att höra av dig till Maria.

Kontaktperson:
Maria Kloow
E-mail: maria.kloow@ultragyn.se
Mob: 073-6822950

Se minnesanteckningar ifrån senaste NUB-mötet här >

___________________________________________________


Artiklar

Utbildningsplan obstetriskt ultraljud region Skåne >

Expert: Stoppa onödigt ultraljud på foster >

Log in with your credentials

Forgot your details?