Aktuellt

Styrelsen har ordet:

Hej!

Vi har nu haft styrelsemöte i Vismarlöv i Skåne, det sista mötet för året. Vi bestämde att vi skulle annonsera ut 2 nya RUD-stipendier med sista ansökan 31 jan 2018. Se fliken stipendier. Stipendium kan exempelvis sökas för kommande kurser!

Nästa planerade kurs är Ekocardiografi Steg 2 som kommer att ordnas i Hyllie (Malmö), 7-9 mars 2018. Kurser som kommer att hållas framöver är Obstetrisk Steg 2 som kommer att hållas om tillräckligt stort intresse finns under hösten 2018.
Benkärlskurs planeras till hösten 2018.
Ekocardiografi steg 3 ”Tylösandkursen” ordnas 27-29 mars 2019.
Information om kurserna kommer att finnas under fliken kurser så snart planeringarna är klara.

Sjukgymnast och ergonom Jenny Gremark Simonsen har gjort studier på hur bma-s arbetar ergonomiskt i samband med ultraljudsundersökningar. De har hittills resulterat i 3 vetenskapliga artiklar. Intressant även för barnmorskor. Se artiklarna och mer information under fliken BMA. Nästa styrelsemöte är planerat till 9/2 2018.

Ultraljud-RUD-Kronetorp-molla-Burlov
Kronetorp mölla, Burlöv utanför Malmö

// Styrelsen

Log in with your credentials

Forgot your details?