Aktuellt

Styrelsen har ordet:

Inbjudan till RUD-s Årsmöte 2018!

Mötet planeras i Malmö den 4/5 klockan 13:00 på MAS, avd. för klinisk fysiologi och nuklearmedicin (rum 3007). Adress Carl Bertil Laurells gata 9, plan 3. Enklare lunch kommer att finnas. Kom och var med och påverka arbetet i föreningen!

/ Styrelsen

_______________________________________________________________

Senaste styrelsemötet 2018

Årets första styrelsemöte hölls i Stockholm 9/2.

Vi kunde då konstatera att de stipendium vi annonserat ut inte kunde utdelas eftersom de inte hade sökts av mer än en person och denne hade inte varit medlem ett år, vilket är ett av kriterierna för att få stipendium från RUD.

Vi lägger nu ut 2 RUD-stipendier à 7500:- igen och nu med sista ansökningsdag 31/8.

En kurs hålls i vår Ekocardiografi steg 2, 7-9 mars, ansökningstiden har gått ut och det är fler än 60 deltagare anmälda! Andra kurser som är planerade kan ni hitta under fliken kurser.

// Styrelsen

Log in with your credentials

Forgot your details?