Aktuellt

Styrelsen har ordet:

Senaste styrelsemötet 4/5, 2018

RUD-s årsmöte hölls 4/5 i ett vårfagert Malmö. Vi tackar bma Ewa Ericson som ställde upp som mötesordförande. Här kan ni ladda ned protokoll från mötet, budget och verksamhetsberättelse samt plan för kommande verksamhetsår.

Styrelsen kvarsitter i stort sett intakt (se under fliken kontakt), endast bm Inger Sjöberg ha valt att tacka för sig. Vi hälsar en ny revisorssuppleant välkommen i styrelsearbetet, nämligen bma Amna Ali.

RUD - maj 2018Vi kommer fortsatt att arbeta med att anordna kurser, samt att utannonsera stipendier. Nästa kurs som anordnas är en Obstetrisk påbyggnadskurs som kommer att hållas på Grand Hotel Saltsjöbaden 17-19 okt 2018. Se mer info under fliken kurser. 2 RUD-stipendier à 7500:- finns nu utannonserade med sista ansökningsdag 31/8. Stipendium kan sökas för kurs, konferens med ultraljudsanknytning och erhållas av person som varit medlem i RUD minst ett år.

/ Styrelsen

Log in with your credentials

Forgot your details?