(2015) Reserapport nr 2 – Ekokardiografisk steg 3

Dag 1

Först ut på programmet var Ulf Thilén som visade och pratade om fallgropar inom EKO-kardiografin. En härlig aktiv föreläsning, en bra start på dagen. Där tog han bl.a. upp varför EF är så viktig, och där en förändring oftare är viktigare än det absoluta värdet. Han pratade även om förstorade högersidiga hjärtrum, klassdysfunktion, och diastoliska flöden i aorta.

Fm fortsatte sedan med Li-Ming Gan som berättade om coronarflödesmätningar. Här varnade han för korvstoppning och mycket ”tänk off pist”. Spännande, nytt för mig.

Innan lunch var det dags för Andreas Malmgren som pratade om idrottshjärtan. Intressant! Här visade han bl.a. hur hjärtat påverkas olika beroende på om det är konditionsträning eller styrketräning.

Efter lunch var det dags för Reidar Winters tur. Här stod kontrast EKO på schemat. Reidar menar att man i stor utsträckning ska använda sig av kontrast. Bl.a för att lättare kunna bedöma EF, bedöma hypokinesier, bedöma apikal hypertrofi, upptäcka tromber. Med kontrast hittar man kanske fynd som man egentligen inte förväntat sig.

Nu var det dags för egna aktiviteter, och då blev det en härlig promenad längs havet i strålande solsken!

Dagens sista föreläsning stod Ulf Thilén för. Han fortsätter med sina spännande fall, bl.a. GUCH.

Kvällen avslutas med god middag, trevlig underhållning, och ett roligt musikiquiz.

Dag 2

Dag 2 börjar med Odd Beck-Hanssens föreläsning ”Nästan aldrig rätt men användbart ändå”. Här diskuteras vänsterkammarvolym för bedöma klaffläckage. Vilken metod är bäst, och känna till att dimensionerna varierar med olika metoder. Ett tips att ta med sig hem är att testa variabiliteten hemma på labbet.

Nils Vejlstrup fortsatte med en intressant föreläsning om Intra Cardiac Ultrasound.

Denisa Muraru höll sedan två föreläsningar om 3D echo: ”Role of 3D echo for assesing the left atrium” och ”Why and how to implement 3D echo in daily routine”.

Sista intressanta föreläsningen stod Eva Maret för. Den handlade om EKO och kardiotoxologiska läkemedel. Viktigt att ha en van undersökare, samt jämföra tidigare undersökningar då svaret påverkar patientens prognos.

På programmet står nu Hotyoga/ tavelvisning alt egna aktiviteter.

Kvällen avslutas med en god middag!

Dag 3

Efter ännu en god frukost startar Eva Maret med spännande fall. Bl.a. om Libman-Sacks Endokardit, och en patient som har en 8.a i vänster förmak som visade sig vara en plugg i örat!

Carl Meurling fortsätter att berätta om Mitralklaffanomalier. En intressant föreläsning om mitralkalffens anatomi och dess sjukdomar.

Johan Sjögren står för kursens sista föreläsning. Här berättar han bl.a. om degenerativa och ischemiska sjukdomar, infektionsendokardit, samt reumatiska sjukdomar. Vi fick se alldeles färska bilder på den nya roboten, spännande! Han poängterar vikten av att inte vänta för länge med operation, förlorar man vänsterkammarfunktionen försämras prognosen.

Förutom föreläsningarna fick vi information från Krucom AB, GE, Philips,Siemens och Equalis.

Ett stort tack till RUD för en mycket välorganiserad och trevlig kurs i härlig miljö! Tack till föreläsarna och deltagarna som gjort dessa dagar spännande och lärorika. Åker nu hem full av energi till mitt hemsjukhus i Ängelholm.

Åsa Dahlgren

Leg BMA, Ängelholms sjukhus

Log in with your credentials

Forgot your details?