(2015) Reserapport Ekokardiografi kurs steg 3 i Tylösand

Jag vill börja med att tacka RUD för stipendiet och ett stort tack till arrangörerna, förläsarna och vädergudarna.

Underbart väder de två första dagarna tyvärr lite sämre väder tredje dagen så vi missade solförmörkelsen. Kort sagt så missade vi när månen passerar framför solen (sett från jorden). D.v.s när månen står mellan solen och jorden och månens skugga träffar jorden. Bodil som fixar allt, lyckades släcka ljuset precis när man fick meddelandet från Aftonbladet om solförmörkelsen. Nästa gång det inträffar i Sverige får ni klara er utan Bodil för det är nämligen 2034 och då är det ju ingen EKO-kurs i Tylösand.

Första dagen inledes (som rutin) och avslutades av Ulf Thilén. Ulf jobbar i Lund som kardiolog och gucholog.

En mycket intressant föreläsning som handlade om fallgropar inom ekokardiografi. Innebörden av ejektionsfraktion varierar för olika patienter och den säger inte allt. Te.x. om man har en cardiomyopathi eller har genomgått hjärtkirurgi av olika slag. Det viktigaste är att jämföra ejektionsfraktionen från undersökning till undersökning.

Nästa fall var ngt som vi alla råkar ut för. Man ser en struktur på EKO-bilden och man börjar undra –Brukar det se ut så här?? Fallet som visades var en rund struktur i parasternala långaxelbilden mellan aorta och vänster förmak. Genom att spruta aggiterat koksalt kunde man se kontrastbubblor i strukturen innan man ser bubblor i höger kammare. Strukturen visade sig vara vena cava superior. Svårt att återberätta och här har vi ju en anledning varför man måste få åka på EKO-kurser – bilder säger mer än 1000 ord. Mer EKO-kurser åt folket.

Att tänka på när man sprutar aggiterat koksalt. Övergången av kontrastbubblor ska ske inom tre hjärtslag om man ska kunna kalla det PFO/ASD. Viktigt att redovisa det på de loopar man sparar och att man skriver att man gör valsalva manöver.

Vi fick ta del av Ulfs dörranalogi:

· ASD, ingen dörr 0.1 %

· PFO; det finns en dörr 25%, PFO om ej vä -> hö shunt och ASD om vä -> hö shunt

· Sluten PFO; dörr finns som alltid är stängd och låst 75%

Annat mkt matnyttningt som jag hade nytta av redan på lördagen efter kursen. Hur man tänker när man hittar konstiga flöden I hjärtat, systolisk, diastoliskt eller systodiastoliskt. Storleksförhållanden vid olika shuntar. Tack Ulf för de värmande orden.

Nästa föreläsare var Li-Ming Gan från Sahlgrenska I Göteborg som föreläste om off-pist eko. Hur man undersöker LAD och höger coronarkärl med eko. Det är en icke radioaktiv, kostnadseffektiv och genomförbar metod. Man har möjlighet att följa effekten av intervention.

Idrottshjärta stod på schemat och föreläsare var Andreas Malmgren från klinfys Malmö. Föreläsningen handlade om olika morfologiska former av idrottshjärta, Få idrottare utvecklar idrottshjärta och kvinnor är minst utsatta. Det som påverkar utveckling av idrottshjärta är kön, ålder, kroppsyta, genetik, etnicitet, vilken typ av träning och hur länge man tränar. Hur skiljer vi idrottshjärta från hypertrof kardiomyopathi. Svårt men vänsterkammarhypertrofi ska gå I regress efter 2-3 månaders träningsuppehåll.

Efter lunch fick vi en “lysande” föreläsning av Reidar Winter som förespråkar – Bubbles to the people.

Alla förstår säkert att vi pratar om kontrasteko. Används för att möjliggöra förbättrad endokardiell visualisering och bedömning av vänster kammar struktur och funktion när två eller flera angränsande segment inte syns på icke kontrastbilder.
Att ha noggranna och reproducerbara mätningar av vänsterkammar volymer och ejektionsfraktion genom 2D EKO. Se strukturer av olika slag.

För att bekräfta eller utesluta ekodiagnos av följande strukturella avvikelser i vänsterkammare, när bilderna är suboptimala för definitiv diagnos

· non-compaction hypertrofi

· apikal tromb

· ventrikulärt pseudoaneurysmn

· apikal hypertrof kardiomyopathi

Reidar förespråkar också att man använder kontrast på stressEKO och vill gå så långt att stresseko med kontrast borde bli golden standard undersökning framför MR.

Kvällen bjöd på trevlig underhållning med musik och musikquiz.

Dag två inleddes av Odd Bech Hansen som kommer från Sahlgrenska i Göteborg och titeln var Nästan aldrig rätt men andvändbart ändå – Vänster kammares storlek vid klaffläckage. Take home message från Odd lyder

· VK-volymer bör användas framför linjära VK dimensioner vid bedömning av grad av dilatation

· Man kan använda både 2DE och RT3DE VK volymer som stöd för att en MI elle AI är stor. Stora volymer brukar bli problem med RT3DE

· Underskattning av VK-dimensioner med eko orsakas av metodens bristande förmåga att skilja kompakt från trabekulerat myokard.

· Företagens automatiska alternativ bör användas med försiktighet

· Testa inter-variabiliteten för volymer hemma på ekolabbet.

Nästa förläsare var Nils Vejlstrup från Rigshospitalet i Köpenhamn som föreläste om intrakardiellt EKO (ICE). En dyr metod som är mycket ovanlig och en engångskateter kostar 2000 Euro. Tyvärr har metoden inte utvecklats direkt på 10-15 år och kateterns pris är oförändrad. Metoden används just nu vid ASD interventioner, vid oklara strukturer och flöden. Den är ett bra verktyg för att undersöka vegetationer på inopererade pulmonalisklaffen Melody. Klaffen består av en biologisk conduit (ett avsnitt av halsvenen från nötkreatur) som försetts med en klaff. Conduiten är i sin tur fastsydd i en stent. Melody transkateterklaff förs in till rätt läge med hjälp av Ensemble införingssystem. Vid minimalinvasiv kateterteknik förs klaffen genom patientens kärlsystem till sin rätta plats. ICE-tekniken kan även användas vid TAVI klaff endocardit och vid stängning av vänster förmaksöra.

Denisa Muraru som rest från Padua i Italien för att föreläsa om hur man mäter vänster förmaksvolym med 2D och 3D EKO. Denisa fortsatte föreläsningen efter lunch om hur man implementerar 3D EKO i den dagliga rutinen. Hon rekommenderar tre steg #1 förstå varför man ska göra 3D EKO, #2 identifiera svårigheter mot rutinmässig användning av 3D EKO och #3 etablera ett effektivt tillvägagångssätt och protokoll.

Sist denna dag av föreläsarna var Eva Maret från KS Stockholm. Eva pratade om EKO och kardiotoxiska läkemedel. Eko kontroller på patienter som får cancerbehandling av olika slag. Definition av sänkt EF.

· Sänkning av EF med > 10 % enhtill EF < 53 % · Upprepat fynd vid förnyad us 2-3 veckor senare · Är patienten symptomatisk Klassifikation av sänkt EF · Reversibel; åter till inom 5 % enh från bas us · Partiell reversibel; förbättras med > 10 % enh, kvar >5 % enh från bas us

· Irreversibel; förbättras 5 % enh från bas us

Att tänka på när man undersöker dessa patienter; är patienten övervätskad/ undervätskad, hur van är undersökaren, ska man använda kontrast, mät volymer, wall motion score index (om man har vana av detta), jämför med tidigare us side-by-side. Mät om om det behövs.

Mät systolisk funktion, diastolisk funktion, Deformation- strain, HK-funktion,klaffar och pericardvätska.

Det är viktigt att man väver ihop onkologin med kardiologin och att det förs en diskussion mellan dessa specialiteter. Tänk på att ditt EKO svar påverkar patientens prognos.

Därefter var det dags för Hot yoga vilket var en helt ny upplevelse för mig.

Fredagen inledes med mkt intressanta fall från Eva Maret som bl.a. handlade om en ung flicka med dålig tillväxtkurva som visade sig ha en sinus venosus defekt och en patient med SLE och endocardit.

Vi fick även se nya intressanta MR sekvenser.

Nu var scenen Carl Meurlings från EKO-lab I Lund. Det Calle inte kan om bilar och EKO och för den delen fotboll är inte värt att veta. Vi fick en underhållande och lärorik föreläsning om mitralisklaffanomalier. Det är viktigt att man analyserar mitralisklaffen i sin helhet vid anomalier både klaffblad och upphängningsapparaten.

Sist ut var Johan Sjögren thoraxkirurg från Lund ännu en mycket sympatisk thoraxkirurg likt Per Wierup som förläste 2013 . Titeln var thoraxkirurgi vid mitralisklaffsjukdom,

Johan mitralismeny består av

· Degenerativ mitralisklaff – plastik

· Ischemisk mitralisklaff – plastik

· Infektiös endocardit – klaffprotes

· Reumatisk sjd – klaffprotes

· Kongenital sjd – plastik/klaffprotes

Här höjs ekokardiografören till skyarna och det thoraxkirurgen får ut av ekosvaret har en helt avgörande roll för goda kirurgiska resultat. Thoraxkirurgen vill veta

· Morfologi

· Läckagets storlek

· Läckagets utbredning

· Kammarfunktionen – OBS VK- & HK-funktion

· Andra vitier

· Bedöma risken för SAM; VK storlek , basala septums diameter och den aortomitrala vinkeln

· Bedöma plastikens funktion (postop)

Det är ett farligt område att operera i med närheten till cirkumflexan, sinus coronarius och aorta. Mitralisplastiken är en ökande trend och 30 dagars mortaliteten är ca 1 %. Resektionsplastiken går ut på att justera klaffen med goretextrådar och stabilisera annulus med en ring. Det gör att klaffen får mer koaptationsyta och den håller längre. Enligt Dr Meurling säger thoraxkirurgen tjolahopp och så är det klart men det ser långt mer avancerat ut….

Thoraxkirurgens take home message är Kom i tid, låt inte kammaren krokna.

Mitralisendokardit är som bekant svårt med EKO och svårt även för thoraxkirurgen, man vet aldrig vad man hittar ju tidigare operation desto bättre. Har vegetationen blivit stor och förstört klaffen ökar risken att man för sätta in en mekanisk klaff.

Minimal invasiv mitralisplastik. Robot assisterad teknik där man har 99 % – ig fem års överlevnad.

Fördelarna är, ”hjärtat blir stort” för den som sitter vid roboten, ingen sternotomi, små ärr, mindre blödning, mindre risk för infektion och kortare vårdtid. Hos de patienter som opererats med robot assisterad teknik har ingen kronisk smärta och 9 av 10 tar ingen smärtlindring efter en månad.

Kursen erbjöd även information från Krucom, Siemens, Philips och Equalis.

Mitt take home messege är åk på EKO kurser när ni kan men kör inte dit med en biogasbil.

Leg, Biomedicinsk analytiker Maria Fjorde. Hjärtmottagningen Ystad, Kryh

Log in with your credentials

Forgot your details?