(2015) Reserapport 3 EKOkardiografisk steg 3 kurs i Tylösand

Jag vill tacka RUD för stipendiet, samt tacka arrangörerna för mycket intressanta föreläsningar och givande dagar i vackra Tylösand. Många av diskussionerna som fördes i Tylösand har vi tagit med hem och fortsatt diskutera på vårt lab. Detta har resulterat i en bättre consensus avseende mättekniker mm men även bättre rutiner för inter- och intravariabilitetsmätningar.

Första dagen inleddes med förseningar, då vi som kom åkandes från Malmö fastnade i bilköer som berodde på en olycka på motorvägen. Således var det med andan i halsen som vi hann till Ulf Thiléns föreläsning om fallgropar inom ekokardiografi. Ulf diskuterade en rad intressanta aspekter utifrån en ekokardiograförs vinkel – bedömning av LVEF som relativt i förhållande till patientens hälsa och tidigare kammarfunktion snarare än som ett absolut värde, olika typer av shuntar, förstoring av högersidiga hjärtrum samt flöden vid olika faser i hjärtcykeln. Vidare fick vi höra Li-Ming från Sahlgrenska prata om coronarflödesmätningar. Detta var en nyttig föreläsning som åter tände gnistan då vi vid vårt lab tidigare har sysslat med mätningar av coronar flödesreserv inom ramen för studier, men uppfattat det som svårt, och denna undersökning har sakta men säkert fasats ut. Dock måste jag tillstå att mätningar av coronar flödesreserv nog är något komplicerade ändå då de kräver erfarenhet och därmed en viss volym av patienter, vilket inte gör dessa lämpliga för alla lab.

Vidare lyssnade vi på Andreas Malmgren, gammal kollega vars forskning jag följt från nära håll, som pratade om idrottshjärta och vad som påverkar det, mättekniker samt skillnader mellan hypertrof kardiomyopati och idrottshjärta.

Eftermiddagen började med Reidar Winters föreläsning om kontrastekokardiografi. Det kan inte nog understrykas hur underanvänd kontrasten är i den kliniska vardagen, och hur mycket kontrast kan underlätta vid dålig bildkvalité. Detta är definitivt värt att fundera kring och diskutera på hemmaplan då vi misstänker att kontrast är underanvänt på vårt lab också och att en bredare användning skulle underlätta diagnostiken, inte minst vid tromber i vänster kammare och tillstånd som non-compaction.

Kvällens middag var god och underhållningen trevlig men det var lite surt att mitt lag kom näst sist i musikquizen.

Torsdagen inleddes med föreläsning av Odd Bech Hansen från Sahlgrenska och avhandlade framförallt bestämning av vänsterkammarstorlek, där både guidelines och senare rön pekar på att volymer är mer korrekta än diametermått, även om volymerna också underskattar vänsterkammarstorleken på grund av ekokardiografins begränsningar. Hansen diskuterade även kammarstorlek som en variabel i bedömningar av klaffvitiers svårighetsgrad, samt uppmanade oss alla att testa intervariabiliteten på våra hemlab, vilket också gjordes hos oss efter avslutad kurs.

Dagen fortlöpte med en föreläsning om intrakardiellt ultraljud av Nils Vejlstrup från Rigshospitalet. Föreläsningen var intressant och det fanns klara fördelar med metoden, men även uppenbara nackdelar såsom priset (~20000 kr för en engångskateter!) och volymerna som vi alla vet måste vara generösa för att kompetensen ska bibehållas.

Vänster förmak var på tapeten i nästa föreläsning där Denisa Muraru berättade om vikten av korrekta mätningar av vänster förmaksvolym och deras prognostiska värde, samt jämförde 2D & 3D-tekninkerna när det kommer till att korrekt beräkna dessa. Muraru fortsatte med 3D ekokardiografi i nästa fördelar och presenterade en plan för hur man bäst implementerar 3D på det egna labbet.

Eva Maret från Stockholm (även verksam inom Equalis) tog vid med en föreläsning om vikten av att fortlöpande följa hjärtfunktionen hos patienter som behandlas med cytostatika då ekokardiografi påverkar patientens prognos.

Dagen avslutades med tavelvandring där vi fick ta del av Tylösands otroliga konstutbud och en mysig middag.

Fredagen, den sista kursdagen, inleddes med fallpresentationer av Eva Maret där olika defekter avhandlades men även ett mycket intressant fall där en plugg i vänster förmaksöra bildar vad som liknar en åtta i vänster förmak. Mycket förbryllande fall om man aldrig tidigare sett något liknande. Carl Meurling från Ekolabbet i Lund tog vid med sin föreläsning om anomalier i mitralisklaffen och hur dessa bäst diagnostiseras med ekokardiografi.

Thoraxkirurgen Johan Sjögren upplyste oss därefter om vikten av att korrekt beskriva mitralisklaffen inför kirurgi samt om kirurgiska ingrepp vid olika mitralisklaffsjukdomar såsom endokardit, reumatisk sjukdom mm.

Detta var mitt första deltagande vid kursen i Tylösand och mycket givande! På återseende!

Log in with your credentials

Forgot your details?