(2015) Reseberättelse Kardiovaskulära vårmötet i Örebro

Detta är andra gången jag besöker det Kardiovaskulära vårmötet och precis som första gången befann jag mig återigen i vackra Örebro. Som vanligt erbjuder dessa tre dagar ett varierat program med många spännande föreläsningar samt många duktiga föreläsare inom olika yrkesgrupper vilket emellanåt innebar att jag hade svårt att bestämma mig för vilka sessioner som skulle besökas. Till min stora förtjusning fanns det till och med ett par föreläsningar som rörde mitt eget forskningsområde om idrottshjärta vilka både berörde EKG samt ekokardiografi. Dessa föredrag hölls av Frieder Braunschweig och Peder Sörensson. Hjärtats fysiologiska adaptation som svar på långvarig träning ger karakteristiska förändringar av hjärtat vilket både kan ses på EKG och ekokardiografi men dessa förändringar ska inte förväxlas med patologiska sjukdomstillstånd såsom hypertrofisk eller dilaterad kardiomyopati. Det är viktigt att känna till dessa normala förändringar för att undvika onödig utredning bland idrottare.

I mitt vardagliga kliniska arbete är mina huvudsakliga arbetsuppgifter ekokardiografi och tolkning av Holter-EKG. Därför besökte jag en hel del sessioner om just ekokardiografi och en intressant föreläsning med Per Lindqvist handlade om hur vi bedömer tricuspidalisinsufficienser och hur svåra de kan vara att gradera. Detta klaffproblem ska inte ignoreras och bör bedömas ur multipla projektioner både med och utan färgdoppler och kontinuerlig Doppler. Det är även viktigt att väga in höger kammares systoliska funktion. En noggrann bedömning är av största vikt då risken för komplikationer är hög.

Ellen Ostenfeld pratade om hur viktig användning av 3D ekokardiografi och MR är vid diagnostik, prognos och uppföljning av pulmonell arteriell hypertension samt kronisk lungemboli. MR anses vara gold standard för bestämning av höger kammares volym och slagvolym men denna bedömning är även möjlig med 3D ekokardiografi men är dock en utmaning på grund av kammarens komplexa struktur. Båda metoderna visar god reproducerbarhet. För diagnostik och uppföljning av dessa patienter kan många ekokardiografiska parametrar användas och 3D är absolut möjligt för värdering av höger kammares storlek och funktion!

Thomas Gilljam pratade om EKG hos barn och vad som kan vara annorlunda jämfört med EKG hos en vuxen individ. Han gav en rad exempel på ”normala” avvikelser och jämförde dessa med patologiska. Exempelvis är sinusarytmi, nodal rytm samt Wenckebach normala fynd hos barn. Vidare visade han hur EKG:t förändras från födseln och framåt i tiden.

En intressant föreläsning med Margrét Leósdóttir rörde användandet av smartphones och om dessa kan vara användbara för att uppnå livsstilsförändringar. Fördelen med denna tekniska utveckling är att man lättare når ut till patienterna än vid ett bokat läkarsamtal och på så sätt uppnås en mer individanpassad vård. Patienterna kan få tillgång till råd och information oavsett var de befinner sig en klar fördel för exempelvis de som bor långt ifrån ett sjukhus eller vårdcentral.

Detta var ett axplock av många bra föreläsningar som givit mig en hel del nya kunskaper och referenser som kommer att vara användbara i min forskning och kliniska vardag vid tolkning av Holter-EKG och ekokardiografiska undersökningar. Utöver alla föreläsningar besökte jag också sessionerna med fria föredrag och posters där många intressanta och duktiga forskare presenterade sina pågående studier.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik vilka möjliggjorde denna resa!

Andreas Malmgren
Leg. Biomedicinsk analytiker
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin
Skånes Universitetssjukhus Malmö

Log in with your credentials

Forgot your details?