2015 Rapport från RUD;s fördjupningskurs i Kärldiagnostik med ultraljud

Stipendierapport från RUD’s fördjupningskurs i

Kärldiagnostik med ultraljud

7-9 oktober 2015

Hotell 11 Göteborg

 

 

Tackar RUD för att jag fick ett av 2015 års stipendier och därmed kunde åka på denna mycket trevliga och givande kärlkursen i Göteborg.

 

Temat var i år Carotis och AV-fistlar och kursen riktade sig till Biomedicinska analytiker.

 

Dag 1 inleddes av Ingenjör Per-Åke Olofsson från Malmö som gav oss både repetition och lite nytt kring Ultraljudsfysik och dopplerkurvor. Mycket intressanta föreläsningar och Per-Åke förklarade allt på ett sätt som var lätt att förstå och ta till sig.

Därefter tog Dr Isabel Goncalves från Malmö över och vi fick en djupare inblick i plaquemorfologi och ta del av hennes forskning kring detta. Isabel var också lätt och rolig att lyssna på och det var tydligt att hon gillar det hon håller på med.

 

Dag 2 handlade om Carotis. Vi fick lyssna på BMA May Sadik och Dr Johan Fredén Lindqvist från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som berättade om hur de utför sina ultraljudsundersökningar. Vi fick också lite fördjupad kunskap om hur man bedömer stenoser i de olika kärlsegmenten (CCA/bulb, ECA och a vertebralis), subocklusioner/ockulsioner, subklavia stöld, arterit/vaskulit samt dissektion.

Dr Ola Hjelmgren, även han från Göteborg berättade om nyheter inom carotis diagnostiken så som MR där man får en tomografisk avbildning av kärlen och placken men också kan se olika plackkomponenter såsom lipidkärna, kalk och fibrösvävnad. Det är dock för tidigt att säga om denna metod kan specificera vilka plack som är de ”farliga”.

Efter lunch tog BMA Susanne Lundgren från Karlskrona vid och tillsammans med henne fick vi gruppvis bedöma intressanta patientfall.

Dagen avslutade med att Dr Klas Österberg från Göteborg berättade om kärlkirurgi vid carotisstenos.

 

Dag 3 ägnade vi åt AV-fistlar. Vi fick lyssna på Dr Rolf Fröjse, kärlkirurg från Karlskrona, BMA Elisabeth Lundström från Umeå och Ssk Frida Fondelius från Malmö. De berättade om AV-fisteln utifrån respektive profession då samarbetet kring dessa är så multidiciplinärt. De visade även flera intressanta patientfall där vi verkligen fick en inblick i hur besvärligt det ibland kan vara att få till en bra fungerande access.

 

Som vanligt så har Ewa och Helen gjort att fantastiskt jobb med att hitta en bra plats att vara på, beställt god mat till oss och ordnat en mkt lärorik och intressant kurs!

 

 

Åsa Sundberg, Biomedicinsk analytiker, Umeå

 

Log in with your credentials

Forgot your details?