2013 Reserapport från EKOkardiografisk steg 3 kurs

Reserapport från Ekokardiografi-kurs steg 3 i Tylösand 2013

 

Först och främst vill jag tacka RUD för att jag fick ett stipendie som gjorde det möjligt för mig att åka till Tylösand i mars 2013.

 

Hotel Tylösand är en perfekt plats att anordna en kurs på. Det ligger på en underbar plats med vackra omgivningar och utbudet av aktiviteter utanför föreläsningarna var många och trevliga!

Förutom att bli klokare inom ekokardiografi kunde man tillbringa tid i spa-avdelningen, träna, ta en promenad, prova Qi-gong, gå på tavelvisning mm mm. Schemat var luftigt så man fick tid för detta.

 

Den första dagen inleddes med fall-presentationer av Ulf Thilén från Lund. Han visade bl a fistlar i höger coronarkärl, tamponad vid ruptur av fri vägg och så gav han lite tips eller visade "uppfostringsfall" som han kallade det. Det var t e x att det är viktigt att spara många loopar vid kontrastinjektion av NaCl för att påvisa PFO. Han gav även tips på  att man kan få fina bilder av aorta och pulmonalis vid gastriska bilder med TEE. Ulf tryckte även på vikten av att bli bekant med suprasternala bilder som enligt honom ofta glöms bort, träna mer!

 

Efter detta bjöd Björn Kornhall och Anders Roijer från Lund på föreläsning om hjärttransplantation och left ventricle assist device (LVAD). Björn gick igenom förloppet från transplantationsutredning till transplanterad och Anders visade bl a bilder på komplikationer som vi ser med EKO efter en transplantation.

Därefter berättade Björn om olika pumpar genom tiderna fram till den pump som används nu samt olika problem som kan uppkomma.

Anders visade sen vad man ska tänka på när man kör s k LVAD-EKO. Förutom en fullständig undersökning tittar man på in- och utflödeskanylerna och mäter flödeshastigheten i dem, letar efter ev tromber, ser om aortaklaffen öppnar sig och i så fall hur ofta samt fastställer kammarseptums läge, d v s om den buktar åt vänster körs pumpen för hårt och om den buktar åt höger avlastar kanske inte pumpen tillräckligt.

 

Efter lunch pratade Anders Roijer om mitralisklaffen och dess sjukdomar och hur man diagnostiserar dem.

 

Sen återkom Ulf Thilén med en föreläsning om Marfans- och Turners symdrom som är olika men ändå lite lika när det gäller aortadilatation. Skillnaden är att Marfan kan ge en aortarotsdilatation medan Turners kan ge ascendensdilatation och bicuspid aortaklaff.

 

Andra dagen inleddes av Carl Meurling från Lund som berättade om tricupidalisklaffen och bedömning av den. Han gav tips om hur man tar fram de olika klaffseglen i de olika projektionerna. Han poängterade också vikten av att inte använda samma normalvärden på ERO som på mitralisklaffen då regurgitationshastigheten är helt olika på de två.

 

Thomas Buck från Tyskland bjöd på 3D-introduktion då han gick igenom EF- och volymsberäkningar och senare på dagen talade han om 3D på mitralisklaffen och vilket nytta man har av 3D för diagnostikens skull. Han visade hur man mäter vena contracta-area och PISA med 3D. Han berättade också vilken nytta man har av 3D vid olika interventioner, t ex insättning av mitral clip, device i vänster förmaksöra och perkutan mitralklaffdilatation.

 

Eva Nylander från Linköping föreläste om idrottshjärta. Hon menade att uthållighetsträning på hög nivå ger större volymer i hjärtat och studier har visat att styrketräning inte ger hypertrofi som vissa tror. Volymer hos idrottare påverkas av BSA, kön och typ av idrott mm.

Eva hade sedan en fall-presentation på eftermiddagen. Hon visade bl a kardiomyopati hos ungdom och ARVC.

 

Samma kväll hade kursledningen ordnat schlager-quiz lagvis. Ett två-mannaband spelade schlagerlåtar som vi skulle gissa på sedan var det två följdfrågor till varje låt. Bandet delade ut bonuspoäng till det lag som kunde charma dem bäst. Det blev diverse uppvisningar i dans och  fjäsk för de spelande herrarna!

 

 

Fall-presentation av Eva Maret från Huddinge inledde dag 3. Hon drog med oss in i ett fall där det inte var självklart vilken diagnos patienten hade. Efter detta visade hon även en ovanlig dilaterad kardiomyopati hos en tonåring med enorma tromber i vänsterkammaren, vi fick se hjärtmetastaser och ett myxom hos en 12-åring.

 

Sen anlände Per Wierup från Lund som berättade om olika operationstekniker på hjärtat, bl a mitralisklaffplastik, operation via thoracotomi, s k "mini-mitralis" där man går in i thorax på höger sida och opererar via en kanal in i hjärtat (fascinerande). Han visade också hur man lagar dilatationsinsufficienser på mitralis och lite endokardit-operationer som ofta är svåra då bakterierna har orsakat stora skador på hjärtat.

 

Carl Meurling avslutade kursen med föreläsning om hjärttumörer och tips om hur man skiljer dem åt, t e x att myxom oftast utgår från förmaksseptum och sitter strukturen på klaffarna är det nästan alltid ett fibroelastom.

 

Än en gång ett stort tack till RUD som gjorde det möjligt för mig att deltaga vid dessa givande och trevliga dagar!!

Jag vill även tacka kursledningen som anordnar kurser på ett så proffsigt sätt!

 

 

Cecilia Åkesson, Leg biomedicinsk analytiker, Ekolab, Hjärtmottagningen, Skånes universitetssjukhus, Lund.

 

Log in with your credentials

Forgot your details?