2013 Rapport från Association of Early Pregnancy Units

Tack vare stipendium från Siemens fick jag möjligheten att åka på konferens ”Association of Early Pregnancy Units”. Det är en årlig konferens som anordnas i England. År 2013 hölls konferensen i Leeds. Leeds är en stad med cirka 430 000 invånare.

 

Det var 260 deltagare på konferensen, framför allt från England, men även deltagare från Australien, Kanada, Holland, Ryssland och Sverige.

 

I England har man valt att införa så kallade Early Pregnancy Units för att polikliniskt behandla så många tidigt gravida kvinnor som möjligt som söker vård. Det finns över 200 mottagningar i England och dessa har funnits i cirka 20 år.

 

Bakgrunden till att jag sökte detta stipendium för att åka på denna konferens, är att jag sedan i maj 2013 är med i ett projekt på kvinnokliniken i Västerås. Vi genomför ett pilotprojekt som heter TGM, Tidig graviditetsmottagning. Syftet med projektet är att införa den engelska modellen även hos oss. Patienterna som jag möter på denna mottagning är gravida i vecka 6-13 och söker på grund av blödningar, buksmärtor, tidigare missfall och utomkvedshavandeskap. Jag tar anamnes på kvinnan, gör gynekologisk undersökning samt tittar på graviditeten med vaginalt ultraljud.

 

Under mina två dagar i Leeds fick jag ta del av många intressanta föredrag. Majoriteten av alla patienter de träffar på sina mottagningar undersöks med vaginalt ultraljud. Vi fick se mycket ultraljudsbilder vid föredragen och det var mycket givande och intressant.

 

Jag fick ta del av resultatet från en studie som är gjord i Holland där man undersökt foster och kromosomavvikelser. Resultatet visade att CRL måttet (sitthöjden) på fostret är mindre än normalt vid trisomi 18. Man hade även i denna studie kunnat se att vid graviditetsvecka 9-12 kunde fostrets hand mätas med 2D eller 3D ultraljud. Vid trisomi 21 kom man fram till att handen på fostret är större och bredare samt vid trisomi 18 är fostrets hand mindre och smalare.

 

Andra intressanta föredrag handlade bland annat om övervikt och graviditet, nutrition under graviditet, hyperemesis, graviditetsblödning samt utomkvedshavandeskap.

Alla ultraljudsbilder jag fått ta del av samt den nygenererade kunskapen jag erhållit under mina dagar i Leeds tar jag med mig i mitt fortsatta arbete i projektet Tidig graviditetsmottagning.

 

Tack än en gång för Siemens stipendium!

 

Maria Lindblad

Barnmorska

Västmanlands sjukhus, Västerås

 

 

Log in with your credentials

Forgot your details?