2012 Reseberättelse från fördjupningkurs Artär venduplex

Reseberättelse från fördjupningskurs i Artär och Venduplex  2012-10-29

 

Jag vill börja med att tacka RUD för stipendiet som jag fick för att deltaga på denna kurs som var förlagd på Långholmens konferens i Stockholm 10-11 oktober 2012.

Kursarrangörerna har lyckats återigen med ett bra val av konferensanläggning med god mat o service, trevligt boende i ”cellen” samt fint arrangemang med bla guidning av Långholmen och en trevlig middag där vi utbytte olika erfarenheter med varandra från olika delar av landet.

Jag vill också tacka föreläsarna för intressanta föreläsningar.

 

Första dagen inleddes med att Rebecka Hultgren öl Karolinska i Stockholm, pratade om extremitetsischemi – att arterioskleros är en folksjukdom, orsakar 60 % av alla dödsfall i Sverige o att stroke står för den största andelen vårddagar i Sverige.

Hon påpekade vikten av våra undersökningar på klin.fys. i samband med utredning och behandlings metod som kan bli aktuell för dessa patienter.

Efter lunch fortsatte Rebecka med  en föreläsning om bukaorta aneurysm  och den screeningverksamhet som numera görs i de flesta län i landet  på män >65år.  Detta är något jag själv har engagerat mig i och var med och statade upp screeningen i Sörmland för 5år sedan.

Rebecka påpekade vikten av att vi är så enhetliga som möjligt med våra mätmetoder och gränsvärden i samtliga län och på olika instanser (röntgen och klin.fys.).

Genom screeningundersökning minskar aneurysmrelaterad död med 50% och kostnaderna faller inom accepterade ramar. Målet är att inom en 10-15 årsperiod bör ingen drabbas av akut brustet bukaortaaneurysm.

Dagen avslutades med att en patient berättade om sin upplevelse i samband med att han blev screenad och det visade sig att han hade ett stort anuerysm som nu var opererat .

 

Andra dagen började med   djup ventrombos och inleddes av Stefan Rosfors öl Södersjukhuset Stockholm, där han gick igenom hur man kan diagnotisera DVT med ultraljud och vilka svårigheter som finns. Det är bara några få klinfys. som utför denna undersökning, vanligare är att det sker på röntgen.

Därefter föreläste Mårten Söderberg öl SÖS om klinik vid djup ventrombos sedan fortsatte Lena Blomgren öl Karolinska med att föreläsa om kärlkirurgi vid venös insufficiens. Efter dessa föreläsningar fick jag en bättre förståelse för hur man resonerar vid ställningstagande till om man ska operera åderbråcken eller inte. Intressant att få ta del av de olika

behandlingsmetoder som finns.

Avslutningen på denna dag gjordes av Ragnhild Östmyren BMA Stockholm som berättade sin metodik vid en venduplex undersökning.

 

 

Hälsning

Eva Bengtsson

Leg. Biomedicinsk analytiker

Klinfys.avd. Katrineholm

Log in with your credentials

Forgot your details?