2011 Stipendierapport EKOkardigrafi steg 3

Våren 2011 hade jag förmånen att delta på ”Ekokardiografi steg 3” kursen i Tylösand. Utan stipendium hade detta förmodligen inte varit möjligt, varför jag vill rikta ett stort tack till Philips och RUD.

För mig som sysslat med ultraljud i snart 5 år och gick Ekokardiografi steg 2 kursen 2008 kändes det alldeles rätt i tiden med lite ny inspiration. Dagarna på Tylösand bjöd förutom på massor av spännande föreläsningar även på fina omgivningar, vackert väder, god mat och framförallt möjlighet att knyta nya kontakter. Kursen var mycket väl arrangerad och upplägget med många små pauser gjorde att dagarna kändes lagom luftiga och koncentrationen bibehölls trots ett digert utbud av varierade föreläsningar.

För mig som arbetar i Lund var många av föreläsarna kända ansikten men det är alltid nyttigt att höra föreläsningar i sin helhet. Vi fick lyssna till Ulf Thilén som pratade om NaCl- kontrastanvändning vid påvisande av förmaksshunt samt tipsade om möjligheter att bättre framställa aorta transthorakalt. Rasmus Borgqvist talade sig varm för ekokardiografisk mätning av dyssynkroni för att på sikt kunna optimera CRT-behandling. Carl Meurling föreläste om idrottshjärta och kranskärlsanomalier och uppmanade oss att anstränga oss lite extra och titta på anomalt mynnande kranskärl mer rutinmässigt. Utöver detta hörde vi Anders Roijer och Richard Ingemansson berätta om aortapatologi och aortakirurgi. Odd Bech-Hansen väckte nya tankar kring ämnet pulmonell hypertension och Cecilia Wallentin och Anders Roijer visade på hur överraskande och intressant ekokardiografi kan vara genom diverse olika spännande fall.

Två föreläsningar fängslade mig lite extra. Den ena för att den gav en bra bild av vilken viktig roll ekokardiografi spelar i den kliniska vardagen idag, och den andra för att den gav en inblick i vilka utvecklingsmöjligheter vi står inför med 3D-ekokardiografi.

Den ena föreläsningen bar den fyndiga titeln: MR vs EKO. På ett enkelt och intressant sätt skildrade Martin Stagmo och Marcus Carlsson för- och nackdelarna med de olika modaliteterna. Båda undersökningarna behövs och kompletterar varandra på ett bra sätt och även om MR är Golden Standard i vissa avseende så finns det frågeställningar där ultraljud är överlägset såsom morfologisk bedömning av rörliga strukturer; klaffar, vegetationer etc. Den andra föreläsningen av Frank Stensgaard- Hansen presenterade hur 3D redan nu kan användas för att visa t ex klaffmorfologi samt gav intressanta infallsvinklar för framtiden.

Kursen i Tylösand var kort sagt mycket lyckad! Till skillnad från Steg 2 kursen som mer känns som en ren faktakurs bjöd Steg 3 kursen även på nya ideér och gott om ny inspiration. Får jag möjlighet att gå kursen igen så kommer jag inte att tacka nej!

Leg BMA Annika Ingvarsson

EKO-lab Skånes Universitetssjukhus, Lund

Log in with your credentials

Forgot your details?